Waardenwerelden

Waardenwerelden

Waarden die voortkomen uit dezelfde drijfveren hebben we waardenwerelden genoemd. Zo bestaat de waardewereld Vrijheid uit waarden die te maken hebben met avontuur en uitdaging. Ook gedragskenmerken zijn terug te voeren op deze elementen.

De combinatie van waardewereld met losse waardebeelden maakt het mogelijk om inzicht te krijgen in de globale positie van je merk en tegelijkertijd in te zoomen op details (waardebeelden).

Gedragskenmerken

Jungiaanse archetypen verbeelden de belangrijkste gedragspatronen. Wij hebben ze gekoppeld aan de waardenwerelden, zodat ingezoomd kan worden per wereld wordt op gedragskenmerken.

 

 

Related Articles