Wat is het?

Waardenwerelden

Waarden die voortkomen uit dezelfde drijfveren hebben we waardenwerelden genoemd. Zo bestaat de waardewereld Vrijheid uit waarden die te maken hebben met avontuur en uitdaging. Ook gedragskenmerken zijn terug te voeren op deze elementen.

De combinatie van waardewereld met losse waardebeelden maakt het mogelijk om inzicht te krijgen in de globale positie van je merk en tegelijkertijd in te zoomen op details (waardebeelden).

Gedragskenmerken

Jungiaanse archetypen verbeelden de belangrijkste gedragspatronen. Wij hebben ze gekoppeld aan de waardenwerelden, zodat ingezoomd kan worden per wereld wordt op gedragskenmerken.

 

 

Waarden in woord en beeld

Waarden zijn drijfveren van mensen die hun gedrag bepalen. Voorbeelden van waarden zijn traditie, dynamiek en schoonheid.

Dit zijn abstracte begrippen die voor iedereen andere betekenis kan hebben. Om duidelijkheid te creëren heeft The Chain of Colour elke drijfveer vertaald in een beeld. Zo is er een universele beeldtaal ontwikkeld die de communicatie verbeterd tussen mensen en marketeers en reclamebureau en marketeer.
Elk beeld bestaat uit 2 beelden en 1 woord.

 

Validatie

Om zeker te weten dat de beelden eenduidig begrip oproepen, hebben we groepsdiscussies met respondenten georganiseerd. Met de respondenten is gesproken over de eenduidigheid van woord en beeld, met andere woorden past het woord bij het beeld, duidelijkheid van de beelden en de woorden, ontbrekende waarden.

The Chain of Colour

The Chain of Colour bestaat uit 61 waardebeelden die drijfveren van mensen visualiseren. De waardebeelden c.q. drijfveren zijn te positioneren in een segmentatiemodel. Er zijn 8 clusters van drijfveren. Deze hebben we waardenwerelden genoemd. De waardenwerelden zijn gekoppeld aan gedragskenmerken.

Segmentatiemodel in matrix

Denkmodel uit de psychologie

De keuze van de waarden zijn gebaseerd op dominant denkmodel uit de pyschologie gebaseerd op de ideeën van Freud en Adler.

Dit denkmodel is gebaseerd op twee dimensies die centraal staan in de psychologische wetenschap: namelijk de sociale dimensie (groep versus ego) en de psychologische dimensie (extravert versus introvert). Vertaald naar consumentengedrag:

Waarden in het assenstelsel

Alle drijfveren van mensen zijn in kaart gebracht in dit model.