The Chain of Colour

Segmentatiemodel: geeft inzicht in drijfveren van consumenten nu en in de toekomst

Menu

Onderzoek

De combinatie van het denkmodel en de waardebeelden, zorgt niet alleen voor snel inzicht in drijfveren, maar ook voor een bondige en heldere rapportage.

The Chain of Colour is daarom zeer geschikt voor:

  • Segmentatie-en positioneringsonderzoek
  • (interne) communicatie onderzoek

Bijbehorende onderzoeksmethoden zijn:

  • Individuele face tot face interviews 
  • Groepsdiscussies 
  • Co-creatie
  • Online kwantitatief en kwalitatief onderzoek

Leave a comment

back to top