Markten

Met The Chain of Colour hebben we veel ervaring opgedaan in de volgende markten:

Media

The Chain of Colour biedt een één oogopslag inzicht in de positie van je titel:


Gezondheidszorg

Ook in de gezondheidszorg zijn drijfveren belangrijk. Zo hebben we voor een ziekenhuis in kaart gebracht welke type patiënten er zijn. Voor een ander ziekenhuis hebben we drijfveren van ziekenhuisapothekers in kaart gebracht. Als je weet welke type ziekenhuisapotheker je voor hebt kan je als farmaceutisch onderneming een aanbod doen wat aansluit op behoeften van de ziekenhuisapotheker. We kwamen tot de volgende typologie:

FMCG

Visueel inzicht in motieven om bijvoorbeeld vloeibaar bakboter te kopen geeft input voor een marketing communicatie strategie gericht op behoeften van gebruikers. Met name de semi keuken prinsen en prinsessen. Zij willen wel zelf koken, maar het moet wel makkelijk gaan en altijd lukken.

 

Visueel inzicht in beleving van botermerken:

 

Croma
waarden: zekerheid, gemak en gewoon

Becel
waarden: veilig, gezond en zorgen

Bertolli
waarden: echtheid, verbondenheid en passie

Trendvisie

De waardenwerelden zijn de basis voor jaarlijkse trendvisie. De trendvisie wordt samengesteld door diverse trendwatchers, experts en studenten Lifestylestudies.

Door een interactieve presentatie met voorbeelden uit vele branches laten we zien wat er komende jaren staat te gebeuren.

Versterking interne organisatie

Wie wil je zijn als organisatie en waar sta je nu? Is er een discrepantie? De waardebeelden helpen je bedrijfscultuur en identiteit in kaart te brengen. Dat doen we in een aantal stappen met gebruik van de waardebeelden:

 

1: Sessie met MT: identiteit bepalen

 • Wie zijn we en waar staan we voor?
 • Waar staat onze onderneming en waar willen we heen?
 • Hoe overbruggen we de gap?

 

2: Interne meeting: draagvlak bepalen

 • Hoe zien de andere medewerkers de organisatie?

 

3: Alle medewerkers: cultuurverandering 

 • In beweging komen, alle neuzen naar één kant!
 • vertaling naar de werkpraktijk!

 

Onderzoek

De combinatie van het denkmodel en de waardebeelden, zorgt niet alleen voor snel inzicht in drijfveren, maar ook voor een bondige en heldere rapportage.

The Chain of Colour is daarom zeer geschikt voor:

 • Segmentatie-en positioneringsonderzoek
 • (interne) communicatie onderzoek

Bijbehorende onderzoeksmethoden zijn:

 • Individuele face tot face interviews 
 • Groepsdiscussies 
 • Co-creatie
 • Online kwantitatief en kwalitatief onderzoek